Tusok Tusok sa kamay

Ang karaniwang nakakaranas ng pagmamanhid sa kamay ay maaaring nakadarama rin ng kawalan ng pakiramdam, kirot na parang galing sa tusok ng karayom o parang nakakapasong pakiramdam. Ito ay maaring sintomas ng maraming mga sakit o kondisyon na nagdudulot ng pinsala sa mga ugat. Ito ay maaring dulot ng sakit na tinatawag na “Diabetic Neuropathy” ito ay sakit sa ugat na nagmula sa mataas na blood sugar sa katawan na may kinalaman sa sakit na diebetes. Ang magandang balita ay mayroon na tayong mga modernong mga gamot upang mapagaling ang karamdaman na pagmamanhid or tusok tusok sa kamay. Bumisita sa inyong neurologist upang malaman ang paraan upang mawala ang ganitong karamdaman. #diabetes #diabeticneuropathy #neuropathy #nervedamage #nervepain #winnielimkhoo #neurologist #specialist #nervespecialist #manila #philippineshandpain3

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s