Masakit ang ulo?

Karaniwang nakakaramdam ang isang tao ng sakit sa ulo. Halos lahat ng tao sa mundo as nakakaramdam ng sakit na ito. huwag mangamba, karamihan ng sakit ng ulo ay hindi delikado.

Ang stress sa katawan ay karaniwang sanhi ng pananakit ng ulo. Ang muscles ay naninikip tuwing may tensyon or stress sa katawan kung kaya sumasakit ang ulo. Maari muna kayong magpahinga or umidlip upang maginhawaang sa sakit ng ulo.

Ang mga taong may problema sa mata ay maaring magdulot ng sakit ng ulo. Ito ang malulunasan sa gamot or pagsuot ng salamin.

Ang pagbabago ng panahon ay isang sanhi sa maraming tao kung bakit nakakaranas ng pananakit ng ulo. Ito ay normal sa isang tao; kinakailangan lamang mag-adjust ang katawan ng tao or maari uminom ng gamot upang malunasan.

Ang pananakit ng ulo ay maraming sanhi. Ang magandang balita ay ang kondisyon na ito ay maaring mapagaling ng tamang paginom ng gamot. Hindi ninyo kailangan maghirap sa sakit ng ulo; bumisita na sa isang espesyalista or “Headache Specialist”. Ang neurologist as isang doktor ng masusing pinagaralan ang mga sakit sa ulo. Maari kayong bumisita sa isang neurologist upang kayo ay magabayan at matulungan. #neurologist #headache #migraine #pain #neurologistinmanila #neurologistphilippines #winnielimkhoo #health #tips #cure #treatment #medicine #healthtips

img_1172

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s