Sakit ng Ulo (Headache) 

  Ang pananakit ng ulo ng isang tao ay maraming sanhi. Nararapat na ikaw ay masuri ng isang Headache Specialist o Neurologist upang malaman kung ano ang pinakamabuti para sa inyo. Maaaring magrekomenda ang inyong neurologist ang decongestant upang mabawasan ang pamamaga kung baradong sinus ang dahilan ng pagsakit ng ulo. Maaari din kayong bigyan ng antibiyotiko kung may impeksiyon; o kaya ay pampakalma ng kalamnan para sa tension; antihistamines para sa allergies. #sakitngulo #pain #headache# migraine #winnielimkhoo #winniesharonlimkhoo #winnielimkhooneurologist #treatment #cure #manila #philippines 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s